To Co Boli, Kształci.

” Życie jest trudne.

Większość ludzie nie w pełni dostrzega tę prawdę. I dlatego częściej lub rzadziej, głośniej lub ciszej skarży się na problemy, na brzemię, jakie przyszło im nieść, tak jakby życie  p o w i n n o  być łatwe. Wyrażają pogląd, że ich trudności są nieszczęściem, na które nie zasłużyli, i które nie wiadomo dlaczego spotyka właśnie ich, ich rodzinę, plemię, klasę, naród, rasę, lub nawet cały rodzaj ludzki.

Życie jest trudne… bo konfrontacja z problemami i ich rozwiązywanie jest procesom bolesnym. W zależności od swojej natury problemy wywołują w nas frustrację, urazę lub smutek, poczucie osamotnienia lub winy, żal, gniew, lęk, przerażenie, udrękę lub desperację. Są to uczucia porównywalne z największym bólem fizycznym. A ponieważ życie to nie kończący się ciąg problemów, więc jest ono zawsze trudne i pełne zarówno cierpienia, jak i radości.

Jednak to właśnie napotykane problemy i ich rozwiązywanie sprawia, że życie ma sens. Nasza umiejętność radzenia sobie z nimi jest probierzem odróżnienia sukcesu od porażki. Bo problemy wymagają od nas odwagi i mądrości, w rzeczy samej – one je współtworzą. Tylko dzięki problemom rozwijamy się psychicznie i duchowo. Jest to proces analogiczny do celowego stawiania rozmaitych zadań dzieciom w szkole. Uczymy się poprzez ból konfrontacji i rozwiązywania problemów. Z tej przyczyny ludzie roztropni uczą się nie wpadać z powodu problemów w panikę, lecz stawiają im czoło i akceptują ból, jaki niesie ze sobą ich rozwiązywanie. A k c e p t a c j a  tego, że życie jest trudne, sprawia, iż fakt ten przestaje się liczyć. (…) “

Anything on your mind? Go on. Don't be shy.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s