Philosophy In Prison [TED]

Damon Horowitz naucza filozofii w ramach “Więziennego projektu uniwersyteckiego”. Uczy więźniów ze stanowego więzienia San Quentin filozofii na poziomie uniwersyteckim. W tym potężnym, acz krótkim wystąpieniu, opowiada historię osobistego spotkania dobra ze złem.

Anything on your mind? Go on. Don't be shy.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s