Atheism 2.0 [TED]

Jakie aspekty religii powinni przyjąć ateiści? Alain de Botton proponuje „religię dla ateistów” – Ateizm 2.0, łączący religijne formy i tradycje dla zaspokojenia ludzkiej potrzeby przynależności, rytuału i transcendencji.

Anything on your mind? Go on. Don't be shy.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s