BBC Horizon – The End of God?: A Guide to Science and Religion

Historyk dr Thomas Dixon zagłębia się w archiwa BBC by zbadać kłopotliwy związek między religią a nauką. Śledzi rozwój wiedzy naukowej począwszy od skazania Galileusza przez Kościół Katolicki w XVII wieku, poprzez spięcia między kreacjonizmem a ewolucją w XX wieku, aż do ostatnich twierdzeń, że wszechświat w ogóle nie potrzebuje Boga. Czy rzeczywiście?

2 thoughts on “BBC Horizon – The End of God?: A Guide to Science and Religion

  1. Ludzie potrzebują wiary, napędzanej przez nadzieję, że cokolwiek robią – ktoś czuwa. Podobnie jest w przypadku gdy nic nie robią…

    Po to jest Bóg.

    Wierzę w Boga.

Leave a Reply to ja Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s