Will Our Kids Be a Different Species? [TED]

Od początku istnienia gatunku Homo Sapiens miało miejsce przeszło 29 jego udoskonaleń. Ale ewolucja postępuje teraz w znacznie szybszym tempie. Dr Juan Enriquez uważa, że przemieniamy się w Homo Evolutis – gatunek, który dzięki technologii zaczyna bezpośrednio i celowo kontrolować własną ewolucję.

Anything on your mind? Go on. Don't be shy.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s