BBC Horizon – Playing God

Przez miliardy lat ewolucji natura stworzyła świat wyjątkowo piękny i skomplikowany. Ale ostatnio człowiek dokonał czegoś równie znaczącego – znalazł sposób na radykalne przeprojektowanie życia. Potrafimy już rozłożyć życie na części pierwsze i złożyć je według naszego uznania. Jakkolwiek niewiarygodnie i niepokojąco to brzmi, życie stało się programowalną maszyną. Poznajcie świat biologii syntetycznej od spotkania z nadzwyczajnym stworzeniem – w części kozą, w części… pająkiem.

Anything on your mind? Go on. Don't be shy.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s