Strumień Życia

” A zatem może po raz pierwszy w życiu (ja, który powinienem rozmyślać codziennie) opuściłem jasną na pozór sferę codziennych zajęć i stosunków i ze światłem w ręku zstąpiłem w głąb mojej jaźni, w otchłań, z której – jak to niejasno odczuwam – wypływa moja moc działania. I w miarę oddalania się od prawd powszechnie przyjętych, rozjaśniających powierzchnię życia społecznego, zdałem sobie sprawę, że tracę kontakt z samym sobą. Z każdym krokiem w głąb odkrywałem w sobie innego osobnika, którego nie potrafiłbym dokładnie nazwać i który przestał być mi posłuszny. A gdy miałem przerwać swe badania, gdyż droga kończyła mi się pod stopami, otworzyła się przede mną czeluść bez dna; z jej niepoznawalnych głębin wypływał strumień, który ośmielam się nazwać moim życiem. “

Aldous Huxley

Anything on your mind? Go on. Don't be shy.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s