BBC Human Planet (2/8): Deserts – Life in the Furnace

Możemy przetrwać tygodnie bez jedzenia, ale zaledwie kilka dni bez wody: jest ona niezbędnym elementem naszego życia. Nie mniej, miliony ludzi żyją na spieczonych Słońcem pustyniach. W drugim odcinku Human Planet odkrywamy, że odwieczna pogoń za wodą stawia przed nami nie tylko ogromne wyzwania, ale i rodzi pomysłowe rozwiązania.

BBC © 2012

Anything on your mind? Go on. Don't be shy.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s