BBC Horizon – How Big is the Universe?

To jedno z najbardziej kłopotliwych pytań jakie zadają sobie naukowcy: Jak duży jest Wszechświat, w którym żyjemy? Tym razem ekipa Horizon’a podąża za kosmologami, którzy tworzą najbardziej ambitną mapę w historii – mapę Wszechświata. Jest on dużo dziwniejszy niż może się wydawać i rozciąga się daleko poza to, co oko może kiedykolwiek dostrzec. A, jeśli zostaną potwierdzone ostatnie badania nasz Wszechświat może być zaledwie początkiem czegoś większego. Dużo większego.

BBC © 2012

Anything on your mind? Go on. Don't be shy.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s