Mów Mi “Homo Consumens”

” Społeczeństwo produkuje mnóstwo bezużytecznych rzeczy i w tym samym stopniu wielu bezużytecznych ludzi. Uprzedmiotowiony człowiek spędza czas na wykonywaniu czynności, którymi nie jest zainteresowany, wśród ludzi, którzy go nie interesują, produkując przedmioty, które niewiele go obchodzą. Kiedy zaś nie wytwarza – konsumuje. Jest jakby wiecznym oseskiem z otwartą buzią, przyjmującym biernie wszystko to, co narzuca mu mający zapobiegać nudzie przemysł – papierosy, trunki, kino, telewizję, sport, lektury itd. Tak naprawdę jednak wszystko to może jedynie utrudnić człowiekowi uświadomienie sobie nudy. W rzeczywistości bowiem zwiększa ją tak samo jak słony napój, który wzmaga pragnienie zamiast je zmniejszyć. Bez względu na to, w jakim stopniu nieuświadamiana, nuda zawsze pozostaje nudą.

Bierność jest jedną z najbardziej charakterystycznych i patologicznych zarazem cech człowieka we współczesnym społeczeństwie przemysłowym. Człowiek chce być karmiony, sam jednak nie porusza się, nie przejawia inicjatywy, nie trawi dostarczanego mu pożywienia. Nie jest twórczy w stosunku do tego, co odziedziczył – gromadzi jedynie lub konsumuje. Cierpi na zespół chorobowy niewiele różniący się od bardziej ostrych form depresji.

Ta bierność jest tylko jednym z symptomów bardziej ogólnego zespołu chorobowego, który można określić mianem “zespołu wyobcowania”. Pozostając bierny, człowiek nie próbuje znaleźć swojego miejsca w świecie i zmuszony jest rezygnować ze swych ideałów. Dlatego też czuje się bezsilny, samotny i pełen niepokoju. Ma kłopoty z samookreśleniem i niewielkie poczucie integralności.  Konformizm, który wydaje mu się jedynym sposobem uniknięcia nieznośnego niepokoju, często okazuje się niewystarczający. “

Anything on your mind? Go on. Don't be shy.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s