Pewne Jest Tylko To, Że Nic Nie Jest Pewne

” Zwątpienie ogarniające człowieka mającego podjąć jakąś decyzję staje się dlań często źródłem bolesnego napięcia i poważnym zagrożeniem dla jego zdolności podejmowania szybkich decyzji. Dlatego też człowiek ma silną potrzebę pewności – chce wierzyć, iż metoda, za pomocą której podejmuje decyzje, jest właściwa. W rzeczywistości woli nawet podjąć “złą” decyzję i być jej pewnym, niż “dobrą” i być targanym wątpliwościami co do jej słuszności. Jest to jeden z psychologicznych powodów, dla których człowiek wierzy w bóstwa i politycznych przywódców. Z podejmowanych przezeń decyzji zdejmują oni bowiem wątpliwości i ryzyko.

Przez wiele wieków pewność podejmowania decyzji gwarantował wszechwiedzący i wszechmogący Bóg, który nie tylko stworzył świat, ale również ogłosił ludziom nie budzące wątpliwości zasady postępowania. Były one szczegółowo “interpretowane” przez Kościół, a człowiek, który do niego należał, mógł być pewien, że cokolwiek się zdarzy, pozostanie na drodze wiodącej do zbawienia i wiecznego życia w niebie.

Wraz z narodzinami światopoglądu naukowego religijna pewność uległa zachwianiu i człowiek został zmuszony do poszukiwania nowego układu odniesienia. Początkowo wydawało się, iż to właśnie nauka może być nową podstawą pewności. Jednak wraz z rosnącą złożonością życia, zatracającego wszelkie ludzkie wymiary, oraz rosnącym poczuciem bezsilności i izolacji, pokładający ufność w nauce człowiek przestał być istotą racjonalną i niezależną. Utracił odwagę samodzielnego myślenia oraz umiejętność podejmowania decyzji na podstawie swojego intelektualnego i emocjonalnego oddania życiu. “

Anything on your mind? Go on. Don't be shy.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s