Drzewo Życia [Tree Of Life]

 Drzewo życia, to krótka animacja przedstawiająca historię ciągnącą się nieprzerwanie od miliardów lat – ewolucję życia na Ziemi. Całość animacji zwieńcza komentarz znanego brytyjskiego biologa i popularyzatora wiedzy o przyrodzie, Davida Attenborough’a.

Anything on your mind? Go on. Don't be shy.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s